išdaiga

1 išdáiga sf. (1) 1. 444 pokštas, išdykavimas: Bet šiandien ne galvoj meisteriui išdaigos P.Cvir. Išdáigas daro Rmš. Liaukis su tom savo išdaigom Ig. Iš pažiūros, matyt, linkę į išdaigas, bet mandagūs ir gana vaišingi Šlč. Sančo dažniausiai ją imdavo savo šposų ir išdaigų objektu . 2. blogas, nuostolį ar nelaimę nešąs pasielgimas: Išaugo visas konfliktas iš tos išdaigos . Bernai išdaigų pridarė: langus pagurino ir šulinį užgriovė Vlk. Užtaisyk daržo tvoroj skylę, kad sušokę vištos nepadarytų išdáigų Mrs. Argi nesame girdėję apie nuostabias žaibų aikštis ir griaustinių išdaigas! .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • išdaiga — išdáiga dkt. Krė̃sti išdáigas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išdaiga — 2 ìšdaiga sf. (1) 1. atžala, atolas: Kai nupjovėme avižas, dar ten tokių išdaigų atžėlė Erž. 2. padaigslis: Tu ìšdaigų nenupeši Lnkv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdaigauti — išdaigauti, auja, ãvo intr. išdykauti, juokus krėsti: Bet rytoj turite vėl ateiti, šiaip jūsų mokiniai čia išdaigaus rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • štuka — 1 ךtukà (brus., rus. штyкa, l. sztuka) sf. (2) K, Rtr, NdŽ, KŽ, Ut, Als, (4) KŽ, Gs, štūkà (2) KII39 1. BŽ98, NdŽ, Dbk, Sug, Lel, Dglš, Grv, Rod vienetas: Po šimtą, aštuoniasdešimt štùkų kiaušinių išvirdavo Kvr. Keturias štukàs galvijų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bistra — ×bistrà (nlt.?) sf. (2) 1. Žeml pertrauka, poilsis (linus minant): Rytmetinė bistrà buvo penktą valandą Lnk. Par vakarinę bìstrą duoda valgyti kepaišį, košenos, kavos Krtn. 2. sąmojis, išdaiga: Ans visokių bìstrų prisirinkęs J. 3. sumišimas,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bleinė — sf. (1) juokas (ppr. piktas), išdaiga: Nebedaryk man daugiau tokių bleinių Prk. Vaikai, aš jums tas bleines išvarysu Dov. Jis jokių bleinių nedirba I.Simon …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • farsas — sm. (1) DŽ 1. lengvo, žaismingo turinio pjesė, dažnai trivialaus turinio. 2. prk. juokdariška išdaiga, storžieviški pokštai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • fokusas — fòkusas sm. (1) DŽ išdaiga, pokštas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • — 2 iš praef. I. su veiksmažodžiais žymi: 1. veiksmo kryptį iš vidaus į išorę: iššokti, išmušti, išgrėbstyti, išnešti, ištraukti, išvesti, iššluostyti, iškviesti, išklysti, išgagėti, išbliauti (bliaunant išeiti). 2. veiksmo išplitimą erdvėje,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdaigai — 1 išdaigai sm. pl. (1) žr. 1 išdaiga: 1. Čia vaikų padaryti išdaigai Auk. 2. Nerūkyk, ba užžiebsi namus, tai bus išdaigai Trng. Pamačius tokius išdaigus, net plaukai ant galvos pašiušo Al …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.